Kontakti
Adrese:
Vecmīlgrāvja
5. līnija, 26

Jūras Medicīnas centra Vecmīlgrāvja slimnīca:
Tālrunis:
27586524
67586524:
Fakss:
67577348:

Minesotas programma

Tā ir atkarības ārstēšanas metode, kas apvieno medicīnu, psiholoģiju, psihoterapiju un Anonīmo Alkoholiķu (AA) 12 soļu programmu.

Šī programma balstās uz zinātniskiem pierādījumiem, ka atkarība ir primāra hroniska slimība, kas ietekmē pacienta fizisko un garīgo veselību, tāpēc ir jāārstē. Tā nav izlaidība, slikts raksturs, paradums utt. Šī slimība, kā jebkura cita, raksturojas ar noteiktu simptomu komplektu, un noteiktām sekām – fiziskām, psihiskām, sociālām, attiecību un jūtu jeb emocionālāmmsekām, kas beidzas ar priekšlaicīgu nāvi.

Pārtraucot lietot atkarību izraisošās vielas, pacients ir spēris tikai pirmo soli. Viņa dzīve, domāšana, jūtas un attiecības ar apkārtējiem cielvēkiem ir palikušas iepriekšējās. Varbūt ar laiku pacients pats uztaustīs pareizo ceļu, kā arī viņa tuvie cilvēki attiecībā pret viņu, bet ja nē, tad skaidrā (pēc būtības tikai „sausā”) dzīve pārvēršas par mocībām un ātrāk vai vēlāk seko recidīvs – lietošanas atsākšana.

Programma māca pacientam izprast savu slimību, pieņemt un sadzīvot ar to, pieņemt dzīves problēmas tādas, kādas tās ir un spēt tās atrisināt. Saprast, ka var priecaties, bēdāties, skumt, izjust kaunu, vainas apziņu, būt dusmīgam un tajā pašā laikā palikt skaidrā līdz mūža beigām. Šo programmu beidzot pacienti ir ieguvuši iespējas uzņemties atbildību par savu dzīvi.

Ņemot vērā, ka atkarība ir "slimība, kas ilgst visu atlikušo mūžu", programmas galvenais mērķis ir panākt pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Atveseļošanās ir darbietilpīgs process, kas ietver četras galvenās cilvēka funkciju grupas: 
• fizisko,
• psiholoģisko, 
• sociālo, 
• garīgo funkciju.

Minesotas programma notiek stacionārā - tā ilgst 28 dienas. Slimnieki tiek uzņemti nodaļā bez abstinences pazīmēm, uz pilnīgas brīvprātības pamata, parakstot vienošanos, kurā noteikti pacienta pienākumi un tiesības ārstēšanās laikā. Nodaļas dzīvi noteic dienas režīms, tiek ievērots komūnas princips, visi slimnieki piedalās sadzīves jautājumu risināšanā. Šādā veidā tiek atjaunota pacientu sociālā komunikācija un attiecību kultūra.

Programmas galvenās sastāvdaļas: 
1) atveseļošanas uzskatāma par visa mūža programmu; 
2) atveseļošanās uzskatāma par radikālu pacienta dzīvesveida maiņu; 
3) atveseļošanās mērķis ir spēja atsākt konstruktīvu un pilnvērtīgu dzīvi bez alkohola, narkotikām vai cita atkarības izraisītāja; 
4) atveseļošanās kritērijs ir spēja iekļauties savā iepriekšējā sociālajā vidē, bet bez atkarību izraisošās vielas vai procesa.

Programma tiek organizēta šādos virzienos: 
1) izglītošana, kuras mērķis ir ne tikai sniegt zināšanas par slimību, bet arī saprotami un pārliecinoši atklāt tās likumsakarības, kas nosacījušas slimnieka uzvedību, reakciju veidus, nepiepildītos solījumus u.tml.; 
2) grupas terapija, kuras mērķis ir ieraudzīt sevi un citus cilvēkus kā personības, kam ir jūtas, atklāt tos aizsargmehānismus, kas kavē to ieraudzīt. Slimnieki mācās analizēt, vērtēt sevi, savu stāvokli, izteikt savas jūtas un neslēpt tās no citiem. Komunikācijas un dzīves mākslas treniņos tiek attīstīta spēja būt atbildīgam, tiek izstrādāts uzvedības un rīcības plāns draudoša recidīva gadījumā; 
3) pacientu individuālais darbs; 
4) ģimenes terapija, kuras mērķis ir radīt pareizu slimības izpratni, atklāt tuvinieku nozīmi alkoholiķa dzīvē un atveseļošanās gaitā. Tiek organizēta tuvinieku apmācība par alkoholismu kā ģimenes slimību un līdzatkarību, tiek risinātas interpersonālo attiecību problēmas ģimenē; 
5) pacientu iesaistīšana Pašpalīdzības grupās (AA, AN, ASA, AS, Al-anon, u.c. sapulces ir nākamais atveseļošanās posms pēc Minesotas programmas).

Kādas ir Minesotas programmas priekšrocības, salīdzinot ar citām ārstēšanas metodēm? 
Programma dod iespēju un iemāca cilvēkam izdarīt brīvprātīgu, apzinātu izvēli par labu atturībai, ļauj cilvēkam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi bez alkohola vai citām atkarību izraisošām vielām vai procesiem. Programmas laikā tiek ietekmētas visas četras galvenās cilvēka funkcijas.

Pacients mainās:

1) fiziski: 
• atjauno fizisko veselību ar piemērotu uzturi, atpūtu un relaksāciju, treniņiem; 

2) psiholoģiski: 
• attīsta velēšanos būt atturīgam, 
• pieņem atteikšanos no atkarības izraisītāja un atzīst nespēju kontrolēt tā uzņemšanu, 
• atjauno emocionālo stabilitāti un mācās tikt gala ar negatīvām emocijām, 
• maina uzvedību, tās personības īpatnības, kas radušās alkohola vai citas atkarības ietekmē, 
• maina negatīvo pārliecību,
• risina ilgstošas atveseļošanās uzdevumus, 

3) sociāli: 
• uzlabo attiecības ģimenē un sabiedrībā, pats aktīvi normalizē ģimenes attiecības, 
• atjauno sociālās aktivitātes bez atkarību izraisītāja lietošanas, 
• mācās atteikties no piedāvājuma lietot alkoholu, narkotikas, vai kādas nodarbes, kas izraisa atkarību; 

4) garīgi: 
• uzveic vainas sajūtu un kaunu,
• paaugstina savu pašcieņu, mācās dalīties savās jūtās, izmantot savas tiesības, o
• attīsta un atjauno pozitīvas vērtības dzīvē.

Programmas efektivitāte atkarīga no dažādiem faktoriem - pacienta motivācijas, atklātības, spējas uzticēties, turpmākās rehabilitācijas organizācijas. Ne vienmēr viss izdodas, taču līdzšinējā vispasaules darba pieredze liecina, ka tieši Minesotas programma atzīta par visefektīgāko atkarību ārstēšanas veidu.