Kontakti
Adrese:
Vecmīlgrāvja
5. līnija, 26

Jūras Medicīnas centra Vecmīlgrāvja slimnīca:
Tālrunis:
27586524
67586524:
Fakss:
67577348:

Cenas

Motivācijas programma - 7 dienas.

Visa kursa izmaksas sastāda ārstniecības, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas. Kopā 510 eiro

Minesotas programma – 28 dienas.

Kopējās izmaksas veido ārstniecības, uzturēšanas un ēdināšanas izmaksas. Kopā 1220 eiro

Paaugstināta komforta nodaļā 1400 eiro (atsevišķa palāta)

EiroValsts daļēji apmaksātā programma

  • Pacients apmaksā pacienta iemaksu un uzturēšanās izdevumus – kopā 810 eiro
  • Ja pacientam uz visu programmas ārstēšanās laiku (28 dienas) ir apstiprināts trūcīgās personas statuss:
  • pacients apmaksā tikai uzturēšanās izdevumus – 610 eiro

Pret-recidīvu  kurss – 14 dienas. Cena 610 eiro. Paaugstināta komforta nodaļā 810 eiro

Konsultācijas – 1 stunda. Cena 40 Eiro. No maksas par konsultāciju tiek atbrīvots pacients, kurš pēc konsultācijas tiek uzņemts ārstniecības iestādē.

Grupu terapija (tiem, kas iepriekš saņēmuši Minesotas programmu) – grupas nodarbības (45min.) 10 eiro,  lekcija 15 eiro (par 1 peronu),  darbs ar līdzatkarīgajiem 15 eiro

Grupu terapija (ārpus Minesotas programmas) – grupas nodarbība (1st.) 40 eiro (par 1 peronu),  lekcija 15 eiro (par 1 peronu), 

Ģimenes terapija 100 eiro.

Ambulatorā Minesotas programma – programmas plāns tiek izstrādāts katram individuāli, arī cenas un programmas ilgums tiek noteikts individuāli.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) nosūtītiem pacientiem (atbilstoši iestāšanās noteikumiem), ārstēšanās programmā ir bezmaksas.