Kontakti
Adrese:
Vecmīlgrāvja
5. līnija, 26

Jūras Medicīnas centra Vecmīlgrāvja slimnīca:
Tālrunis:
27586524
67586524:
Fakss:
67577348:

Lidzatkarīgo pašpalīdzības organizācija

Kas ir Al-Anon?

Al-Anon ir pasaules mēroga organizācija, kas piedāvā pašpalīdzības programmu alkoholiķu ģimenēm un draugiem.

AL-ANON MĒRĶIS

Palīdzēt alkoholiķu ģimenēm un draugiem atveseļoties no alkoholisma slimības ietekmes.
Tāpat ALATĪN ir atveseļošanās programma jauniem cilvēkiem.

Mūsu atveseļošanās programma, kas pārņemta no Anonīmajiem Alkoholiķiem, pamatojas uz Divpadsmit Soļiem, Divpadsmit Tradīcijām un Divpadsmit Kalpošanas Principiem.
Al-Anon nav reliģiska organizācija vai padomdevēja institūcija. Tā nav ārstēšanas iestāde, tā nesastāv nevienā citā organizācijā vai biedrībā.
Al-Anon biedriem nav ne iestāšanās, ne dalības maksas. Al-Anon iztiek tikai no savu biedru labprātīgiem ziedojumiem.
Vienīgais noteikums, lai kļūtu par Al-Anon vai Alatīn biedru, ir fakts, ka Jums tuva cilvēka alkoholisms ietekmē Jūsu dzīvi.

GRUPAS

Al-Anon grupu sapulces notiek 115 valstīs, vairāk nekā 24 000 Al-Anon un 2 300 Alatīn grupās visā pasaulē.


SAVSTARPĒJS ATBALSTS

Neatkarīgi no tā, vai alkoholiķis dzer vai nedzer, Al-Anon un Alatīn piedāvā cerību un atveseļošanos cilvēkiem, kuri ir cietuši vai cieš no radinieka vai drauga alkoholisma. Dalīšanās savā pieredzē, spēkā un cerībās saliedē dalībniekus un grupas kopībā, kas ir aizsargāta ar anonimitāti. Anonimitāte ir mūsu tradīciju galvenais pamats.

Al-anon interneta mājas lapa